Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Prisimenant kunigą Aleksandrą Papučką
Šv. Mišias Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia aukoja dvasininkai. Iš kairės: kun. Algis Neverauskas, kan. Edmundas Rinkevičius, Panevėžio vyskupas emeritas  Jonas Kauneckas, kan. Stanislovas  Krumpliauskas ir kun. Virgilijus Liuima. 

Prisimenant kunigą Aleksandrą Papučką

Autorius dr. Aldona Vasiliauskienė
Šaltinis Lietuvos aidas, 2017 08 19