Lietuvos vaikų šventumo garsas

Apie kankinystę

Kankinystė kaip krikščioniška viltis

Autorius Popiežius Pranciškus Šaltinis Vatican News, 2017 06 28     Trečiadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė maldininkus bendrojoje audiencijoje, jiems skaitytoje katechezėje…

Zdzisław Józef KIJAS OFM Conv.: Kankinystė

Autorius Zdzisław Józef KIJAS OFM Conv. Šaltinis Vilnius: LKMA, 2017   Ištvermingas tikėjimo liudytojas arkivyskupas Teofilius Matulionis Parengė Arūnas Streikus ir mons.…

Tikrasis kankinystės veidas

Autorius Brian Wicker Šaltinis Mažoji studija, 2015 01 29   Tekstas Mažosios studijos laidoje skelbtas dar 2006 metais, tačiau aktualus ir šiandien.…