Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Objektas „Intrigantas“: kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla

Objektas „Intrigantas“: kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla

Autorius Algimantas Žilinskas (Vidas Spengla)
Šaltinis leidykla „Katalikų akademija“, Vilnius, 2002

 

Knygoje atskleidžiama Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimas bei varžymai sovietinės okupacijos metais ir jos kova dėl savo ir tikinčiųjų teisių bei laisvių. Vienas įžymiųjų kovotojų buvo kunigas Bronius Laurinavičius, kuriam KGB buvo suteikęs „Intriganto” pravardę. Knygoje nagrinėjama jo gyvenimas, pastoracija, mūrinės ir gyvosios Bažnyčios statyba, kova dėl žmonių teisių ir laisvių, sovietinės valdžios persekiojimai ir jo nužudymas. Pabaigoje pateikiami žmonių atsiminimai paryškina jo, tauraus kunigo ir kovotojo už Tiesą ir Laisvę, paveikslą.