Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Rusijoje išniekintas vyskupo kankinio Dievo tarno M. Reinio atminimas
Mečislovas Reinys (vilnensis.lt arcidiocesi di Vilnius (Lituania))

Rusijoje išniekintas vyskupo kankinio Dievo tarno M. Reinio atminimas

Šaltinis Vatican New, 2023 10 25

 

Spaudos pranešimai apie Vladimiro miesto kapinėse Rusijoje sugriautą memorialą Stalino represijų aukoms susilaukė platesnio dėmesio. Apie Šventojo Sosto ir Visuotinės Bažnyčios gyvenimo realijas įvairiomis kalbomis informuojanti svetainė „Il Sismografo“ pasidalijo LRT pranešimu anglų kalba apie arkivyskupo M. Reinio atminimo išniekinimą Rusijos Federacijoje.

Pranešime informuojama, kad Lietuvos vyriausybės užsienio reikalų ministerija buvo iškvietusi Rusijos ambasados patikėtinį, kuriam buvo įteikta protesto nota dėl memorialo paminklinės lentos, skirtos arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimui įamžinti, išniekinimo.

1953 m. lapkričio 8 d., M. Reinys mirė liūdnai pagarsėjusiame „Vladimir Central“ kalėjime neišaiškintomis aplinkybėmis ir buvo palaidotas nepaženklintame bendrame kape Vladimiro miestelio kapinėse. 1947 m. jis buvo suimtas Vilniuje ir nuteistas aštuonerių metų kalėjimu bausmę atliekant Vladimire, už 200 km į rytus nuo Maskvos.

1989 m. M. Reinys reabilituotas, 1998 m. Vilniaus arkivyskupijoje pradėta beatifikacijos byla. Žlugus Sovietų Sąjungai arkivyskupas pagerbtas atminimo lenta Vladimiro miestelio katalikų Švč. Rožinio Marijos bažnyčioje ir Vladimiro senamiesčio kapinėse, kuriose spalio viduryje neišaiškintomis aplinkybėmis nugriautas memorialas Stalino represijų aukoms ir sunaikintos atminimo lentos, be M. Reinio, skirtos pagerbtas kitoms Vladimiro kalėjime mirusioms asmenybėms, įskaitant Estijos valstybės veikėją, generolą Johaną Laidonerį ir pal. Klemensą Šeptyckį, Ukrainos graikų apeigų katalikų kunigą, kurį 2001 m., popiežius šv. Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju.

Apie Rusijoje per pusantrų metų padažnėjusį paminklų ir atminimo lentų sovietinių represijų aukoms naikinimą išsami informacija pateikta ir Azijos misijų pasaulio naujienų svetainėje Asianews. (SAK / Vatican News)