Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Paminėtas Mečislovo Jurevičiaus atminimas

Paminėtas Mečislovo Jurevičiaus atminimas

Autorius Inesė Ratnikaitė
Šaltinis Bažnyčios žinios, 2009 01 05

 

Gruodžio 30 d. Šiaulių miesto aklųjų ir silpnaregių biblioteka surengė Mečislovo Jurevičiaus kompaktinės plokštelės silpnaregiams pristatymą. Mečislovas Jurevičius (1927–1999), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, nuo 1972 m. platino Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, priklausė Eucharistijos bičiuliams, organizavo jaunimo eitynes į Kryžių kalną, atlaidus Šiluvoje. Nuo 1979 m. – Lietuvos Helsinkio grupės narys. M. Jurevičius pasirašė daugelį grupės dokumentų, buvo ne kartą sulaikytas, tardytas sovietų saugumo pareigūnų. 1981 m. nuteistas, iki 1984 m. kalintas Čeliabinsko lageryje. 1984 m. grįžo į Lietuvą, toliau dalyvavo pasipriešinimo sovietiniam režimui sąjūdyje, platino Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. 1999 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinu.
Naujos plokštelės silpnaregiams pristatyme dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Mečislovo Jurevičiaus bendražygis, Šiaulių sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Kazys Alminas,
Mečislovo Jurevičiaus kalbą įrašęs Algimantas Vileikis, Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos narė Irena Vasinauskaitė, poetas Jaunius Kulnys.

Pats būdamas blaivininkas, Mečislovas ragino ir kitus, ypač kunigus, tapti blaivininkais. Šiaulių ganytojas pasakojo, jog Mečislovo Jurevičiaus argumentai dar tuomet, kai darbavosi Radviliškyje vikaru, padėjo jam apsispręsti atsisakyti alkoholio. Irena Vasinauskaitė teigė, jog susitikimas su Mečislovu Jurevičiumi smarkiai pakeitė jos gyvenimą. Ir ne tik jos. Mečislovo draugijoje keitėsi net nusikaltėliai. Sėdėdamas kalėjime, šis žmogus gebėjo pasipriešinti kurstomai neapykantai. Kaliniai gaudavo mažai duonos, tad stumdydamiesi skubėdavo
aplenkti kitus. Vienintelis Mečislovas nesiverždavo prie duonos riekės. Kai iš jo dėl to šaipydavosi, jis atsakydavo: „Jei aš pasiimsiu, nebus tau. Negaliu iš tavęs atimti duonos.“ Paveikti šios logikos, nusikaltėliai įprato dalytis. Išėjęs į laisvę vienam už nužudymą kalintam žmogui Mečislovas siųsdavo siuntinius. Kaip pats yra pasakojęs, taip darydavo todėl, kad šis kalinys nebuvo gavęs nė vieno laiško ar siuntinio. Rodomas dėmesys, meilė padeda keistis.
Dar daug gražių, šiltų žodžių apie vyrą pasakė pristatyme dalyvavusi M. Jurevičiaus žmona, bendražygis Algimantas Vileikis, už nuopelnus tėvynei vakaro metu apdovanotas Vyčio ordinu.