Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Marijos Kazimieros Kaupaitės 79 –osios mirties minėjimas Ramygaloje

Marijos Kazimieros Kaupaitės 79 –osios mirties minėjimas Ramygaloje

Autorius dr. Vilija Targamadzė
Šaltinis Panevėžio vyskupijos informacija, 2019 04 17

Ar žinote, kad galime turėti ŠVENTĄJĄ LIETUVĘ? Aš sužinojau tik prieš keleris metus, nors vaikystėje teko palakstyti po jos gimtojo Gudelių kaimo (Ramygalos parapija) laukus. Šv. Kazimiero kongregacijos motinai Marijai Kazimierai Kaupaitei (1880 -1940) 2010 m. popiežius Benediktas XVI suteikė Garbingosios Dievo tarnaitės titulą (Dievo tarnaite paskelbta 1986m.). Dabar vyksta beatifikacija (Katalikų bažnyčios mirusiojo pripažinimas palaimintuoju (-ąja)).

Ses. Marija Kazimiera Kaupaitė gimė tikinčioje šeimoje, bendruomeninė malda ir carinės Rusijos priespaudos metu slėptos jų sodyboje knygos turėjo įtakos jos vertybinėms nuostatoms ir elgesiui. Skaitydama jos biografiją, supratau, kad mano galva buvo du jos leitmotyvai: gyvenimo prasmės paieška ir tautinė tapatybė.
17 metų išvyko į JAV pagelbėti broliui kunigui Antanui. Paskui grįžo į Lietuvą, vėl išvyko, studijavo Šveicarijoje etc. Aktyviai dalyvavo vienuolijos steigime ir 1907 m. LIETUVIŲ moterų vienuolija Šventojo sosto patvirtinama (jos globėju pasirinktas šv. Kazimieras). Steigiamos mokyklos, gimnazijos, akademija. Mokomi išeivijos vaikai krikščioniškos ir lietuvybės dvasia. Ses. Marija Kazimiera Kaupaitė 1913 m. išrenkama generaline vyresniąja (ja buvo tris kadencijas iki mirties). 1920 m. įkuriama misija ir Lietuvoje. Taip pat steigiamos mokyklos etc. 1933 m. įsteigta Saulės gimnazija. Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpiu seserys Kazimierietės suvaidino svarų vaidmenį. 1933 m. vienuolijos vadovė Marija Kazimiera Kaupaitė SSC buvo įvertinta Lietuvos valdžios (minint dvidešimt penktąsias kongregacijos įsteigimo metines) – įteiktas Kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinas. Lietuvoje ŠIOS VIENUOLIJOS šimtmetis bus minimas 2020. Gal iki to laiko ses. Marija Kazimiera Kaupaitė jau bus paskelbta palaimintąja.
Nemažai katalikų Lietuvoje (ir ne tik) meldžiasi, prašydami Dievo šios malonės.