Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Adelė, slapta vaikų draugė

Adelė, slapta vaikų draugė

Autorius Sesuo Danguolė Gervytė RA
Šaltinis Artuma, 2023 02 23

 

Adelė, slapta vaikų draugė – taip Adelė Dirsytė pasirašydavo laiškus iš tremties sūnėnams ir dukterėčiai. Ji, būsima šventoji, ir dabar yra vaikų draugė Danguje, į jos litaniją būtų galima įrašyti kreipinį Vaikų drauge… Kodėl toks titulas? Apie tai ir pasakojama knygoje vaikams ir šeimai. Tai antroji serijos „Perskaitęs duok kitam“ knyga. Pirmoji buvo apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. Vaikams, o ir mums, suaugusiesiems, reikia įkvepiančių pavyzdžių, superherojųiš mūsų aplinkos, kurie padėtų atskirti grūdus nuo pelų – teisingai pasirinkti gyvenimo prioritetus ir kiekvienoje situacijoje atpažinti, kokiomis vertybėmis vadovaujuosi.

Knyga „Adelė, slapta vaikų draugė“ yra apie mokytoją tremtinę Adelę Dirsytę, kuriai rengiama paskelbimo palaimintąja (beatifikacijos) byla. Adelė – XX a. pradžios mergaitė iš Kėdainių rajono, Pramislavo kaimo. Nuo pat vaikystės ji svajojo būti mokytoja. Mokėsi Šėtos progimnazijoje, vėliau – Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje. Užaugusi baigė Lietuvos universitetą ir tapo vokiečių kalbos mokytoja. Dirbo Vilniuje, dalyvavo Ateitininkų federacijos veikloje. 1946 metais buvo suimta ir nuteista už antitarybinę veiklą, ištremta į Čumą (dabar Komijos Respublika), vėliau perkelta į Irkutsko sritį ir Kolymos lagerius. Tremtyje ji ypač globojo kartu kalėjusias mokines ar jaunesnes merginas. Jos taip ją ir vadindavo – Mokytoja. Manoma, kad Adelė mirė Chabarovsko ligoninėje. Jos kapas nežinomas. Adelė su savo mokinėmis parašė garsią visame pasaulyje tremtinių maldaknygę Marija, gelbėk mus, kuri paslaptingu būdu pasiekė laisvą pasaulį, buvo išversta ir dideliais tiražais atspausdinta užsienio kalbomis. Ji tapo priespaudos ir persekiojimo Sibire liudininke.

Šią istoriją kartu su dailininke Jūrate Tamošiūnaite-Karašauskiene pasakojame vaikams. Trumpi tekstai, papildomi „langeliai“, kuriuose paaiškiname vaikams nežinomus žodžius, kitur – atveriamas to meto istorinis ar kultūrinis kontekstas, pateikiamos užduotys ir iššūkiai. Istorijoje minimi asmenys yra tikri Adelės gyvenimo liudytojai. Knygoje nesiekėme papasakoti visą Adelės gyvenimo istoriją, tad pasirinkome, mūsų manymu, vaikams reikšmingus faktus ir jos gyvenimo scenas. Norėjome likti ištikimos istoriniams faktams ir kontekstui. Todėl ir iliustracijos sukurtos remiantis senomis nuotraukomis iš Adelės šeimos archyvo.

Knygų serija „Perskaitęs duok kitam“ skirta Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo istorijoms, joje siekiama supažindinti su mūsų tautos herojais, kurių istorijos kartais primena detektyvą ar siaubo filmą.