Kunigai lankė Dievo tarno kun. A. Lipniūno kančios vietas Lenkijoje

Pradinis/Dievo Tarnai, Kun. Alfonsas Lipniūnas, Pasaulio teisuoliai, XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Kunigai lankė Dievo tarno kun. A. Lipniūno kančios vietas Lenkijoje

Panevėžio vyskupija

kun. Vitalijus Kodis