Kunigai lankė Dievo tarno kun. A. Lipniūno kančios vietas Lenkijoje

Pradinis/Dievo Tarnai/Kun. Alfonsas Lipniūnas/Kunigai lankė Dievo tarno kun. A. Lipniūno kančios vietas Lenkijoje

Panevėžio vyskupija, 2021 08 26,

kun. Vitalijus Kodis