Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčios atidarymas

Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčios atidarymas

Autorius Bronislava Buchienė
Šaltinis XXI amžius, Nr. 42 (2210), 2016 11 11

 

TYTUVĖNAI. Dar paskutinėmis gegužės dienomis Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčią pasiekė relikvija iš Lenkijos. Miastko burmistras Romanas Ramionas ir gimnazijos direktorius Kazimieras Kovalevskis įteikė klebonui kun. Rimantui Žaromskiui neeilinę dovaną – šv. popiežiaus Jono Pauliaus II kraujo lašą. Burmistras tada sakė, kad šią relikviją vežė su didele atsakomybe ir džiaugsmu tam, kad ji sutvirtintų bendrą tikėjimą, kad klestėtų draugystė tarp lenkų ir lietuvių. Tai – tam tikras prisiminimas apie Popiežių, kuris lankėsi Lietuvoje. Tada Tytuvėnų parapijos klebonas kun. R. Žaromskis paaiškino, kur numatoma laikyti šv. popiežiaus Jono Pauliaus II relikviją. Buvo tikimasi, kad netrukus bus įrengta koplyčia už pagrindinio altoriaus, o ten paruoštas relikvijorius.

Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčia Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčioje

Prabėgo vasara, įpusėjo ruduo, ir klebono planai tapo realybe. Tytuvėniškiai sulaukė dienos, kai tamsi patalpa tapo šviesa alsuojančia koplytėle. Būtent dėl šios priežasties spalio 23 dieną aukotos iškilmingos šv. Mišios, o bažnyčia vos talpino susirinkusiuosius. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Vyskupas sakė, kad iškilmingai šventins šv. popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčią ir kartu su visais melsis bei dėkos Viešpačiui už geruosius žmones iš Lenkijos, kurie padovanojo šventojo popiežiaus kraujo relikviją, už menininkę, sukūrusią nepaprastai gražų relikvijorių, ir visus kitus, kurie savo lėšomis ir darbais prisidėjo, kad koplyčia atsirastų. Pamoksle Jo Ekscelencija kvietė apjuosti rožančiaus malda visą brangiąją Tėvynę Lietuvą kaip tais laikais, kai buvome susikibę rankomis Baltijos kelyje arba kalbėjome Rožinį prie Seimo rūmų. To reikia, kad Viešpats padėtų išlaisvinti Lietuvą nuo visokiausių priklausomybių, kad suvienytų šeimas, kad vaikai galėtų augti tvirtame tikėjime, meilėje ir teisingume. Vyskupas citavo šv. Joną Paulių II: “Šeima, kuri kartu meldžiasi, kartu ir gyvena”. Dabar niekas nepersekioja, tad kiekvienas gali atsiklaupti prie Aukščiausiojo ir ištarti maldos žodžius. Šiaulių vyskupas kvietė visus tapti šventais, o kol dar netapome, prašyti naujojoje koplytėlėje šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II šventumo malonės.

Šiaulių vyskupas E. Bartulis pašventino ne tik koplyčią, bet ir ten įkurdintą Jono Pauliaus II paveikslą, altorių ir subtilųjį relikvijorių, maldoje prašydamas visus priartinti prie Dievo Gailestingumo versmės, dvasios ir kūno sveikatos bei šventojo popiežiaus užtarimo visiems.

Po šv. Mišių Tytuvėnų klebonas kun. R. Žaromskis kreipėsi į susirinkusiuosius padėkos kalba. Pirmiausia jis paminėjo šviesaus atminimo kunigą iš Joniškio mons. Juozą Dobilaitį, kuris skyrė nemenką auką Tytuvėnų bažnyčiai. Jo bei kitų tikinčiųjų aukų dėka įrengta Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčia. Klebonas atskirai dėkojo bičiuliams iš Lenkijos, kurie išrūpino relikviją bei Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanislavo Dzivišo pasirašytą relikvijos autentiškumo dokumentą.

Kun. R. Žaromskis išvardino labiausiai nusipelniusius žmones, o vyskupas įteikė jiems padėkas. Tai – Šiaulių dailės mokyklos direktorė Irena Šliuželienė, dailininkė-keramikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, su vyru Viliumi. Menininkė padarė daug angelų, ir Tytuvėnuose, koplyčioje, jos dėka atsirado Popiežiaus herbas. Dailininkė savo rankomis sukūrė ir išskirtinį relikvijorių. Už koplyčios remonto darbus pagerbti UAB “Senamiesčio restauratoriai” atstovai Andrius Striuna bei Egidijus Čepulis. Už šviesų Popiežiaus atvaizdą, iš kurio į kiekvieną užėjusį žvelgia Jonas Paulius II, padėka įteikta dailininkui Ryčiui Minkevičiui. Be to, nuoširdžiai padėkota už įvairią pagalbą miesto seniūnui Romui Čerkauskui, VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” darbuotojams, visiems, kurie prisidėjo, kad koplyčia atsirastų.

Šiaulių vyskupas E. Bartulis visiems suteikė iškilmingą palaiminimą. Vėliau pristatė savo parengtą ir išleistą kalendorių “Išganytojo relikvijos”. Jis nuodugniai papasakojo apie kiekvieną nuotrauką, kas ir kur fotografuota, kaip tai susiję su Jėzumi Kristumi. Tai – įvairūs dalykai: veido atvaizdas, prakartėlė Romoje, Išganytojo taurė, ietis, drobulė ir kitos relikvijos.

Šventinė diena bažnyčioje baigėsi asociacijos “Muzikos galia” solisčių Dianos Tiškovaitės (sopranas) ir Faustos Savickaitės (mecosopranas) atliekamomis “Rudens giesmėmis”. Solistes pristatė Prienų vienkiemio bendruomenės “Išlikimas” įkūrėja Janina Skeberdienė. Po bažnyčios skliautais šaltą rudens dieną vaiskiai, nuoširdžiai ir šiltai skambėjo įvairių autorių kūryba.

Po iškilmių bažnyčioje refektorinėje Tytuvėnų vienuolyno salėje vyko agapė.