Lietuvos vaikų šventumo garsas

Laiko pėdos Varnių vieškeliuose

Autorius Jurgita Gustytė - Ivinskienė Šaltinis Kalvotoji Žemaitija, 2017 05 26   Minint Tarptautinę muziejų dieną, Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose gegužės…