Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article NENUSIMINTI IR NEPASIDUOTI!
Ritos Pauliukevičiūtės nuotrauka

NENUSIMINTI IR NEPASIDUOTI!

Šaltinis Lietuvos dominikonai pasauliečiai-Lithuanian Dominican Laity, 2024 05 27   2012 m. vasario 14 d., mirė Dominikonų ordino Lietuvoje atkūrėjas…

Read more about the article Trys lietuviai dominikonai
Iš kairės: tėvas Jonas Dominykas Grigaitis OP, tėvas Benediktas Albertas Rutkauskas OP, tėvas Vytautas Tomas Žiūraitis OP. Kitoje pusėje Jono Grigaičio užrašyta: Lietuvių dominikonų grupė, 1935.XI.20 Walberberg.

Trys lietuviai dominikonai

Autorius Aleksandras Sakas Šaltinis resfamiliaris.blogspot.com, 2019 01 21   Dominikonų ordinui atgavus Raseinių vienuolyną, pirmieji ten įstoję kandidatai buvo trys gimnazijas baigę…

Read more about the article Brangina pasirinktą gyvenimo kelią
Tėvas Jonas Dominykas Grigaitis sveikina jaunąjį ordino narį, brolį Mindaugą Slapšinską, įsijungusį į dominikonų gretas Ritos Pauliukevičiūtės nuotrauka

Brangina pasirinktą gyvenimo kelią

Autorius Kęstutis Pranckevičius Šaltinis XXI amžius, Nr. 69 (1761), 2009 10 02   Net keletą gražių ir įspūdingų jubiliejų šiais…