Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing NENUSIMINTI IR NEPASIDUOTI!
Ritos Pauliukevičiūtės nuotrauka

NENUSIMINTI IR NEPASIDUOTI!

Šaltinis Lietuvos dominikonai pasauliečiai-Lithuanian Dominican Laity, 2024 05 27

 

2012 m. vasario 14 d., mirė Dominikonų ordino Lietuvoje atkūrėjas tėvas JONAS DOMINYKAS GRIGAITIS OP.
Tėvas Jonas Dominykas Grigaitis OP gimė 1914 m. gegužės 27 d. Petraičiuose, Stačiūnų valsčiuje.
1933 m. įstojo į Dominikonų vienuolyną, tuo metu veikusį Raseiniuose. Amiens (Prancūzija) baigęs noviciatą ir 1934 m. rugsėjo 23 d. davęs laikinuosius įžadus, Walberbergo (Vokietija) dominikonų studijų namuose studijavo filosofiją.
1937 m. rugsėjo 23 d. davė amžinuosius vienuolio įžadus; studijavo teologiją garsiame prancūzų dominikonų filosofijos ir teologijos institute Le Saulchoir (Kain, Belgija).
1939 m. liepos 16 d. Le Soulchoir vienuolyno bažnyčioje įšventintas kunigu. Primicijas šventė liepos 23 d. Raseiniuose. Tęsti studijų Belgijoje nebegalėjo dėl prasidėjusio karo. Karo metais dėstė tikybą Raseiniuose.
Tarybų valdžiai uždarius Raseinių vienuolyną, kunigišką tarnystę atliko įvairiose Lietuvos vietose:
nuo 1943 09 01 – Vilniaus amatų mokyklos ir Vilniaus geležinkelininkų mokyklos
kapelionas;
1944 03 05 – Adutiškio parapijos administratorius;
1944 06 01 – Vidiškių ir Reškutėnų parapijos administratorius;
1948 07 17 – Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaras;
1949 06 14 – Paringio parapijos administratorius;
1949 09 05 – Kalesninkų parapijos administratorius;
1958 02 03 – Tryškių parapijos klebonas;
1966 11 18 – Gargždų parapijos klebonas;
1968 12 23 – Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras;
1970 01 17 – Palūšės parapijos klebonas;
1972 09 18 – Naujosios Vilnios parapijos klebonas;
1974 01 15 – Rūdiškių parapijos klebonas;
1974 06 30 – Šumsko parapijos klebonas
1977 03 09 – Paberžės parapijos klebonas;
1978 05 30 – Smalvų parapijos klebonas;
1978 11 22 – Turgelių parapijos klebonas;
1980 05 06 – Varėnos parapijos klebonas;
1981 06 25 – Šumsko parapijos klebonas.
1993 m. dominikonų vienuolyne prie Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios atkūrė Dominikonų ordiną Lietuvoje.
1993 03 10 buvo paskirtas Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios rektoriumi.
Šiame vienuolyne tėvas Jonas Dominykas Grigaitis gyveno ir tarnavo iki pat mirties, visus ragindamas nenusiminti sunkiais gyvenimo momentais.
Tėvas Jonas Dominykas Grigaitis OP, jo prašymu, palaidotas Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje.
Šv. Dominykai ir visi Dominikonų ordino šventieji, užtarkite tėvelį Joną Dominyką pas Viešpatį!