Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article JAM DIEVO ŽODIS BUVO SVARBIAU NEGU VALDŽIOS
A. Vyšniausko nuotrauka. Aut. tautodailininkas Kazimieras Martinaitis. Pastatytas 2016 m.

JAM DIEVO ŽODIS BUVO SVARBIAU NEGU VALDŽIOS

Autorius Prof. Antanas Kmieliauskas, Prof. Ona Voverienė  Šaltinis ukmergesmuziejus.lt, 2023 07 23   Žmogaus didybė yra bent išdrįsti pasakyti „ne“ pasauliui,…

Read more about the article Kodėl dar neužvesta kun. Broniaus Laurinavičiaus beatifikacijos byla?
Kun. Broniaus Laurinavičiaus laidotuvės. Laidotuvių šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupai Julijonas Steponavičius, Vincentas Sladkevičius ir kunigai, prel. Kazimieras Gutauskas. Kunigų ir vyskupų maldos buvo priimtos, kankinio kraujas nebuvo pralietas veltui. Jaučiau galingą jėgą tarp šių visų dvasininkų. Aš stoviu centre (su balta angorine kepure), už manęs stovi kun. Vaclovas Aliulis, ilgą laiką dirbęs Žvėryne, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, o aš vėl sutikau jį 2005 metais pradėjusi dirbti tikybos mokytoja Vilniaus Žvėryno gimnazijoje. Nuo tada kun. Vaclovas Aliulis nuolat dalinosi savo brangiausiu turtu – nuoširdumu ir žiniomis

Kodėl dar neužvesta kun. Broniaus Laurinavičiaus beatifikacijos byla?

XXI amžius, 2018 07 13, Natalija Maciulevičienė   Prieš kurį laiką buvau paklausta mokinių, koks yra mano kunigo idealas. Ilgai…

Read more about the article Prisimintas kun. B. Laurinavičiaus žygdarbis
Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje šv. Mišias už kun. Bronių Laurinavičių aukoja kunigai (iš kairės): Algimantas Keina, Augustinas Ruzgys, OP, Antanas Dilys, Paulius Rudinskas, OP, mons. Bronius Antanaitis ir Mykolas Petravičius Julijos Ambrasienės nuotrauka

Prisimintas kun. B. Laurinavičiaus žygdarbis

Autorius Kęstutis Pranckevičius Šaltinis XXI amžius, Nr. 96 (1689), 2008 12 19   Nei žvarbus vėjas, nei stingdantis pirmasis žiemiškas šaltukas…

Nužudytas KGB užsakymu

Autorius Julija Ambrasienė, dr. Leonas Laimutis Mačiūnas  Šaltinis XXI amžius, Nr.88 (1488), 2006 11 24   Kunigo Broniaus Laurinavičiaus (1913-1981) žūties 25-osioms metinėms…