Lietuvos vaikų šventumo garsas

Nepigiai atsieina kankinio vainikas

Autorius Kun. Vaclovas Aliulis MIC Šaltinis Bažnyčios žinios, 1999 06 30, Nr. 12     Šventasis Tėvas Jonas Paulius II šių metų…