Lietuvos vaikų šventumo garsas

Mečislovą Jurevičių primins ateities kartoms

Autorius Edita Karklelienė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2016 12 20   Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se ati­deng­ta me­mo­ria­li­nė len­ta Kry­žių kal­no at­kū­rė­jui, Hel­sin­kio gru­pės na­riui, Lie­tu­vos…