Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Nepamiršusieji pašaukimo
Palaimintasis vyskupas Teofilius Matulionis, grįžęs iš Sovietų Sąjungos lagerių. Ne anksčiau kaip 1933-ųjų spalio 19 diena. Prelatui Pranciškui Strakšiui dedikuotos nuotraukos fragmentas. LYA, f. K-30, 1. 33, l. 164-7, 164-7ap.

Nepamiršusieji pašaukimo

Autorius Daiva Savickienė Šaltinis sekunde.lt, 2023 08 21   Sovietų represijos neaplenkė ir Lietuvos kunigų. Tačiau retas jų patyrė tremtį – žinodami…

Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Autorius  Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, sudarė Arūnas Streikus Šaltinis Vilnius: Katalikų akademija, 2000   Knygoje publikuojamos Lietuvos ypatingajame archyve esančios Telšių…

Read more about the article Arkivyskupas Juozapas Skvireckas
Kauno pirmasis arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo nuotrauka

Arkivyskupas Juozapas Skvireckas

Autorius Dr. Arūnas Streikus Šaltinis Bažnyčios žinios, 1998 11 17. Nr. 21   Juozapas Jonas Skvireckas gimė 1873 m. rugsėjo 18 d.…