Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Vienuolių kazimieriečių muziejus Amerikoje atviras visiems
Muziejaus (Legacy Room) kūrimo komiteto narės (pirmoje eilėje iš k.): seselės Immacula Wendt, Regina Dubickas, Therese Dabulis, Margaret Petcavage. Antroje eilėje iš k.: Daina Čyvienė, Mary Beth McCarthy, seselė Elizabeth Ann Yocius, Paula Schultz ir seselė Margaret Zalot. Kazimieriečių archyvo nuotrauka.

Vienuolių kazimieriečių muziejus Amerikoje atviras visiems

Autorius Virginija Petrauskienė Šaltinis Draugas, 2018 08 21,     2018 m. rugpjūčio 25 dieną Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vienuolyne atidaryta nedidelė,…