Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Vienuolių kazimieriečių muziejus Amerikoje atviras visiems
Muziejaus (Legacy Room) kūrimo komiteto narės (pirmoje eilėje iš k.): seselės Immacula Wendt, Regina Dubickas, Therese Dabulis, Margaret Petcavage. Antroje eilėje iš k.: Daina Čyvienė, Mary Beth McCarthy, seselė Elizabeth Ann Yocius, Paula Schultz ir seselė Margaret Zalot. Kazimieriečių archyvo nuotrauka.

Vienuolių kazimieriečių muziejus Amerikoje atviras visiems

Autorius Virginija Petrauskienė
Šaltinis Draugas, 2018 08 21,

 

2018 m. rugpjūčio 25 dieną Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vienuolyne atidaryta nedidelė, bet labai įdomi ir svarbi muziejinė erdvė, skirta seserų kazimieriečių kongregacijos įkūrimo istorijai ir jos steigėjai – iš Lietuvos, Ramygalos krašto kilusiai lietuvaitei Kazimierai Kaupaitei, geriau žinomai kaip Motina Marija Kazimiera Kaupaitė.

Apie tai – mūsų pokalbis su DAINA ČYVIENE, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos komunikacijos ir projektų koordinatore.

 

Motina Marija Kazimiera Kaupaitė muo ankstyvos jaunystės svajojo apie vienuolės gyvenimo kelią. draugas.lt nuotrauka

Pristatykite artėjantį įvykį, kuris yra svarbus ne tik seselėms kazimierietėms, bet ir tiems, kam įdomus lietuviškas paveldas bei pavyzdys, kaip tikėjimo įkvėptas vienas žmogus gali nuveikti didžiulius darbus. 

Rugpjūčio 25 dieną, 9.30 r. vienuolyno koplyčioje (2601W. Marquette Road, Chicago) bus aukojamos šv. Mišios ir švenčiamos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įsteigimo 111-osios metinės. Ta proga pirmame aukšte netoli koplyčios bus atidarytas nedidelis seselių kazimieriečių ir jų kongregacijos steigėjos Marijos Kazimieros Kaupaitės muziejus (Legacy Room). Jis yra sutalpintas į trijų kambarių dydžio erdvę. Čia esanti ekspozicija yra labai apgalvota. Ji pasakos apie kongregacijos steigėją Motiną Mariją Kazimierą Kaupaitę, apie šios moters ir jos vadovaujamų seselių kazimieriečių pasiaukojantį gyvenimą, nuveiktus darbus, kurie iki šiol įkvepia žmones.  Muziejaus erdvė yra padalinta į kelias skirtingų spalvų dalis. Ekspozicija – tarsi sėklos ir iš jos išaugusio galingo medžio metafora. Stengėmės, kad teksto būtų kuo mažiau, kad jis būtų kuo „talpesnis”. Vienuolių idėjas padėjo įgyvendinti įmonės „Matrex” dizainerių grupė.

Motina Marija Kaupaitė mirė šiame vienuolyne 1940 metais. Vienuolės išsaugojo jos kambarį – ten stovėjusią lovą, kitų kongregacijos steigėjai priklausiusių daiktų. Jie yra perkelti į muziejų ir padėti už stiklinės pertvaros. Lankytojai galės pamatyti, kur gyveno ir mirė Motina Marija Kaupaitė. Po jos mirties buvo surastas jos ranka lietuviškai pieštuku prirašytas sąsiuvinis, pavadintas „Kaip įsteigta Šv. Kazimiero seserų kongregacija”. Tai vienuolėms labai brangus atminimas. Šį sąsiuvinį taip pat galės pamatyti muziejaus lankytojai.

Kaip ir kodėl kilo mintis įrengti muziejų, parodyti tą Motinos Marijos seselių kazimieriečių istoriją visuomenei?