Lietuvos vaikų šventumo garsas

Ko Bažnyčia siekia skelbdama šventuosius?

Vatican News, 2022 09 19   Vatikane pristatytas mokslinis suvažiavimas tema „Šventumas šiandien“. Šventųjų skelbimo dikasterijos rengiamas suvažiavimas įvyks Romoje,…