Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Ko Bažnyčia siekia skelbdama šventuosius?

Ko Bažnyčia siekia skelbdama šventuosius?

Vatikane pristatytas mokslinis suvažiavimas tema „Šventumas šiandien“. Šventųjų skelbimo dikasterijos rengiamas suvažiavimas įvyks Romoje, spalio 3–6 dienomis.

Pirmadienį, rugsėjo 19 d., kardinolas M. Semeraro, suvažiavimą rengiančios Vatikano dikasterijos vadovas, spaudos konferencijoje pristatė jo temas: Šventumo garsas ir krikščioniškasis herojiškumas. Dikasterijos prefektas patikino, jog Bažnyčia, kanonizuotu šventumu siūlydama užtarėjų pavyzdžius, kviečia pakrikštytuosius gyventi šventai, sekant moterų ir vyrų, peržengiančių įprasto gyvenimo ribas, pavyzdžiais. Iš esmės tai yra kvietimas eiti tobulybės keliu. Kardinolas šia proga priminė trumpą kelią į tobulybę pagal garsųjį Anglijos Katalikų Bažnyčios kardinolą, visuotinės Bažnyčios šventąjį Joną Henriką Newmaną, anot kurio „tobulas yra tas, kuris tobulai atlieka savo kasdienius darbus, ir mums nebūtina peržengti šių ribų, kad atrastume tobulybę“.

„Šventieji yra ne praeities palikimas, o ateities projektas“, – patikino suvažiavimo pristatyme sociologė Cecilia Costa. Pasak jos, nūdienos kultūrinė krizė iš naujo atvėrė amžinybės siekį, o šventųjų gyvenimo pilnatvės pavyzdys gali padėti šiuolaikinei žmonijai suderinti pasaulio sekuliarumą su Evangelijos radikalumu.

Pagrindinius suvažiavimo pranešimus skaitys Bažnyčios Italijoje teologai ir vyskupai Bruno Forte ir Orazio Francesco Piazza. Po keturių dienų suvažiavimo jo dalyvius spalio 6 d. audiencijoje priims popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)