Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Judkė maišuose ant nugaros iš geto per Vilijampolės tiltą išnešdavo vaikus, prelatas S. Jokūbauskis juo slėpdavo
Prie prelato Stanislovo Jokūbauskio kapo

Judkė maišuose ant nugaros iš geto per Vilijampolės tiltą išnešdavo vaikus, prelatas S. Jokūbauskis juo slėpdavo

Autorius Dr. Raimundas Kaminskas
Šaltinis Voruta, 2024 03 19

 

2024-03-15 Kaune prie prel. Stanislovo Jokūbauskio (1880 – 1947) kapo vyko Lietuvos žydų gelbėtojų dienos paminėjimas. Renginį pradėjo kun. Robertas Grigas malda, vėliau prasidėjo leidinio „TIE, KURIE GELBĖJO 1941-1944. Žydų gelbėjimas Lietuvoje“ skaitymai (išleido LGGRTC 2012 metais), kuriuose dalyvavo LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas dr. Raimundas Kaminskas, žydų istorijų Lietuvoje tyrinėtojas prof. Aleksandras Vitkus, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas doc. Romualdas Povilaitis, sąjūdietis Julius Proškus bei visuomenininkas Vytautas Gailius.

1999 m. Jeruzalėje prel. S. Jokūbauskiui buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas už II-ojo pasaulinio karo metais iš Vilijampolės žydų geto išgelbėtus 22 vaikus.

Prel. S.Jokūbauskis 1944 m., būdamas Kauno arkivyskupijos valdytojas bei Kunigų seminarijos vicerektorius, drauge su Judeliu Beilesu iš mirties gelbėjo žydų vaikus. Tada dar paauglys, vadintas tiesiog Judke, papirkdavęs vokiečių sargybinius, esą užsiiminėjęs mėsos kontrabanda, o iš tiesų maišuose ant nugaros iš geto per Vilijampolės tiltą išnešdavo vaikus, prel. S. Jokūbauskis toliau pasirūpindavo juos saugiai paslėpti.

Kovo 15-ąją Lietuvoje yra minima Lietuvos žydų gelbėtojų dieną, kuri į atmintinų dienų sąrašą buvo įtraukta 2022 m. pabaigoje.

Izraelio valstybė Pasaulio tautų teisuolio garbės vardą suteikia kitų šalių piliečiams, gelbėjusiems Holokausto aukas: tokį statusą skiria Yad Vashem – pasaulinis Holokausto atminimo centras Izraelyje. Minėto centro  duomenimis Lietuvoje tautų teisuolio statusą šiuo metu turi 924 žmonės ir mūsų šalis yra antroje vietoje pasaulyje pagal asmenis, kuriems suteiktas toks statusas (pirmoje vietoje – Nyderlandai).

Lietuvoje už žydų gelbėjimą grėsė mirties bausmė ne tik gelbėtojui, bet ir visai jo šeimai. Gelbėjantys žydus nacių akyse prilygo patiems žudomiems ir persekiojamiems žydams.

Pagal 2019 m. rugpjūčio 11 d. duomenis Teisuolių sąraše yra 27362 žmonių, iš jų – 915 Lietuvos piliečiai.  Izraelio memorialas holokausto aukoms atminti žydus gelbėjusius asmenis pradėjo apdovanoti jau nuo 1963 m. Pirmoji šiuo vardu apdovanota lietuvė buvo Ona Šimaitė.

Daugelis žydų gelbėtojų, pripažintų Pasaulio tautų teisuoliais, yra gavę ir Lietuvos Valstybės apdovanojimą – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Raimundo Kaminsko nuotraukos