Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150-mečio jubiliejus Alantoje
Konferencijos „Palaimintajam Teofiliui – 150!“ dalyviai. Iš kairės: diakonas Darius Chmieliauskas, istorikas prof. Arūnas Streikus, ambasadorė prof. Irena Vaišvilaitė su knyga „Teofilius Matulionis. Laiškai“, dailininkas, naujosios knygos sudarytojas Vaidotas Žukas. Alantos dvaro muziejus, 2023 m. birželio 22 d. Jolantos Bimbirienės, Liudos Pusvaškienės nuotrauka

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150-mečio jubiliejus Alantoje

Autorius Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo informacija
Šaltinis bernardinai.lt, 2023 06 26

 

2023 m. birželio mėn. 22 d. vyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio gimtajame krašte Alantoje buvo minimas palaimintojo 150-asis gimtadienis. Iš kelių Lietuvos vyskupijų atvykę maldininkai aplankė netoliese esantį Kudoriškių kaimą ir vyskupo motinos Onos Matulionienės (1851–1877) kapą Alantos kapinėse.

Konferencijos „Palaimintajam Teofiliui – 150!“ dalyviai. Alantos dvaro muziejus, 2023 m. birželio 22 d. Jolantos Bimbirienės, Liudos Pusvaškienės nuotrauka

Vidurdienį vyko jubiliejinės Šv. Mišios Alantos bažnyčioje, dalyvavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, keliolika kunigų ir pilna šventovė renginio dalyvių.

Po pietų Alantos dvare įkurtoje meno galerijoje ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejuje įvyko konferencija „Palaimintajam Teofiliui – 150!“. Pakviestieji prelegentai kalbėjo ne tik konkrečiomis teofiliškomis temomis, bet ėjo ir į šiandieninės Lietuvos Bažnyčios sinodines, dažnai dramatiškas aktualijas.

Ambasadorė Irena Vaišvilaitė išdėstė savo požiūrį į Teofiliaus Matulionio šventumą, įvedė į bendrą biblinį kontekstą, išryškino Lietuvos vyskupo kankinio unikalumą, palygino su kitais asmenimis, sulaukusiais altoriaus garbės.

Nacionalinės premijos laureatas literatas Antanas Gailius savo pranešimą pavadino poeto Rainerio Marios Rilkės žodžiais: Kas apie pergales klausia? Ištverti – tai viskas“, aptarė pasauliečio, kultūros žmogaus vietą šiuolaikinėje Bažnyčioje.

Vilniaus universiteto prof. Arūnas Streikus pažvelgė į vyskupą Teofilių Matulionį sovietinės sistemos kontekste, aptarė šio laikotarpio Lietuvos dvasininkų prisitaikymus ir neprisitaikymus prie Maskvos režimo diktato.

Dailininkas Vaidotas Žukas, inicijavęs palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejaus įkūrimą, pristatė neseniai išleistą knygą  Teofilius Matulionis. Laiškai, lydėjo lankytojus po nepalaužto vyskupo kankinio muziejaus sales.

Kiekvienas teofiliškos konferencijos prelegentas atsakė ir į dalyvių klausimus. Tądien į Alantos dvarą susirinko apie 150 klausytojų, palaimintojo Teofiliaus Matulionio gerbėjų.