Telšių vyskupija sulaukė garbingų svečių

Pradinis/Naujienos, Pal. arkivysk. Teofilius Matulionis, Palaimintieji/Telšių vyskupija sulaukė garbingų svečių

Telšių vyskupijos kurijos informacija,

2023 01 15

 

Prasidėjus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 2023 metams, Telšių vyskupijoje sausio 11-13 dienomis lankėsi garbingi svečiai – Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir t. .

Tėvas Zdzisławas Kijas daug metų tarnavo Šventųjų skelbimo dikasterijoje ir buvo pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius, todėl pirmasis Lietuvos „gidas“ jam buvo pal. Teofilius. Šiuo metu t. Z. Kijas tarnauja pranciškonų konventualų generalinėje kurijoje Romoje ir yra atsakingas už kongregacijos narių beatifikacijos bei kanonizacijos bylas.

Svečiai, lydimi Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus, aplankė Renavo dvarą, Žemaičių Kalvarijos baziliką bei Palangą. Svečiai šventė šv. Mišias Klaipėdos šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos koplyčioje ir tarė sveikinimo žodį.

Lietuvos laisvės gynėjų dieną svečiai meldėsi Telšių katedroje, aplankė Žemaičių muziejaus „Alka“ Sakralinio meno ekspoziciją, Telšių Ješivoje apžiūrėjo senuosius Toros ritinius bei apsilankė Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Lietuvos bei Žemaitijos grožis bei krikščioniškoji tradicija nepaprastai sužavėjo svečią iš Romos.