Lietuvos vaikų šventumo garsas

Šv. Kazimieras

Karalaitis Šventasis Kazimieras

Autorius vyskupas Kazimieras Paltarokas Šaltinis Leidykla "Danielius", Vilnius: 2010   Šis istorinis vyskupo K. Paltaroko rankraštis apie karalaitį šv. Kazimierą baigtas rašyti…