Lietuvos vaikų šventumo garsas

Apie DT Kan. Vaclovą Dambrauską