Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Prisimenant kunigą disidentą, Sibiro tremtinį Praną Račiūną (I)
Kun. Pranas Račiūnas MIC. Dešinėje ant sienos kabantis paveikslas "Paluobių klebonijos klėtelė", kurioje suredaguotas pirmasis pogrindinės "Aušros" numeris

Prisimenant kunigą disidentą, Sibiro tremtinį Praną Račiūną (I)

Autorius Lidija Veličkaitė
Šaltinis XXI amžius, Nr. 48 (2265), 2017 12 15