Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Monsinjorui – Kauno savivaldos jubiliejinis medalis
Mons. Eduardas Simaška Kazimiero Dobkevičiaus nuotrauka

Monsinjorui – Kauno savivaldos jubiliejinis medalis

Šaltinis XXI amžius, Nr. 39 (1824), 2010 05 21

 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse,  prasidėjus Švč. Mergelės Marijos pagerbimo mėnesiui,  Kauno miesto mero pavaduotojas  Algimantas Kurlavičius ir Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos Švietimo sekcijos pirmininkas Zigmas Tamakauskas mons. Eduardui Simaškai įteikė Kauno mero Andriaus Kupčinsko paskirtą žalvarinį medalį „Kauno miesto savivaldai – 600“. Praėjusių metų liepos mėnesį monsinjoras paminėjo savo gyvenimo šimtmetį ir dabar žvalus, dėmesingas, išlaikęs gražių prisiminimų bei stebėtinos atminties kraitę, kas vakarą aukoja šventas Mišias Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje.  Labai vertina „XXI amžių“, kurį nuolat skaito, pasibraukdamas svarbesnes mintis.

Monsinjoro prisiminimai dažnai krypsta į Kauną. Kurį laiką jis buvo Kauno ketvirtosios gimnazijos kapelionas, Lietuvos partizanų kapelionas. Sovietinės valdžios suimtas ir kalintas, perėjo visus sovietinių lagerių baisumus.

Atmintin ypač įstrigo susitikimas su Jonu Pauliumi II, jo apsilankymas Šiluvoje. Mons. E. Simaškai tada teko garbė Šventajam Tėvui papasakoti Dievo Motinos apsireiškimo istoriją. Išklausęs pasakojimą, popiežius Jonas Paulius II pasilenkęs pabučiavo akmenį, ant kurio stovėjusi Marija. Dabar ir pats monsinjoras, atėjęs į Koplyčią,  kartu su tikinčiaisiais pabučiuoja tą akmenį.

Toks pat medalis neseniai buvo įteiktas kun. Algimantui Keinai ir pedagogui Juozui Kojeliui.