Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius lankėsi Romoje

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius lankėsi Romoje

Šaltinis Telšių vyskupijos kurijos informacija, 2023 01 14

 

2023 m. sausio 9-11 dienomis Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei kunigas Donatas Litvinas lankėsi Romoje. Lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Po pamaldų vyko malonus bendravimas su kolegijoje gyvenančiais ir Romoje studijuojančiais kunigais bei su seserimis vienuolėmis. Ypač daug naujos dvasios kolegijos gyvenime įnešė iš Filipinų atvykusios seserys vienuolės, kurios prieš keletą mėnesių pradėjo savo tarnystę lietuvių kolegijoje.

Pagrindinis Telšių dvasininkų kelionės tikslas – apsilankyti Šventųjų skelbimo dikasterijoje ir susitikti su neseniai paskirtu relatoriumi t. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, kuris iš dikasterijos pusės kuruoja Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylą. Susitikimo metu t. Szczepan prisiminė keletą kartų buvojęs Lietuvoje ir sprendęs su karmelitų vienuolijos įsikūrimu susijusius klausimus. Kun. Donatas pristatė beatifikacijos byloje atliktus darbus bei sulaukė naudingų patarimų dėl tolimesnės proceso eigos. Anot relatoriaus, Telšių vyskupijoje surinkta medžiaga yra labai vertinga, tačiau reikia ją pristatyti paruošiant atitinkamas santraukas bei apibendrinimus. Nors procesas dar gali užtrukti keletą metų, tačiau svarbu, kad Dievo tauta nepamirštų savo kankinio – ištikimo vyskupo Vincento Borisevičiaus, apsisprendusio geriau mirti, negu pakenkti kitiems žmonėms. Dievo tarno pavyzdys įkvepia ir šiandien žmones vadovautis savo sąžine, o ne žmogaus prigimčiai priešiškomis ideologijomis.