Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Naujas M. Reinio vardo įamžinimas Vladimire
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje šv. Mišias aukoja parapijos klebonas kun. Gintaras Petronis (2010 11 04)

Naujas M. Reinio vardo įamžinimas Vladimire

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė
Šaltinis Lietuvos aidas, 2013 11 08