Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Dievo Tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos pradžia

Dievo Tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos pradžia

Šaltinis Šiaulių Šv. Jurgio parapija, 2021 11 27

 

Gimė 1896 m. spalio 10 d. Kunigu įšventintas 1925 m. birželio 14 d. Klebonavo Kurtuvėnuose. 1934 m. atkeltas į Šiaulius. Dirbo Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru, klebonu. Taip pat dirbo mokyklos kapelionu.

Vokiečių nacių suimtas ir Osvencimo koncentracijos stovykloje nužudytas už žydų tautybės asmenims suteiktą pagalbą (gimimo metrikų ir kt. dokumentų išdavimą). Gelbėjo žydą Aleksandrą Kamberį, išrašydamas jam fiktyvius gimimo metrikus Aleksandro Kvedaro vardu. Šį faktą patvirtinantis dokumentas saugomas Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje.

Devinto dešimtmečio pradžioje kunigo artimiesiems iš Osvencimo atsiųsta urna su simboliniais pelenais. Urna palaidota Gadūnavo (Telšių r.) kapinėse.

Kun. K. Daukanto byla saugoma Kauno arkivyskupijos kurijoje. Kauno IX forto muziejuje išliko dokumentinė fotonuotrauka.

2021 m. lapkričio 27 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje pradėta beatifikacijos byla.