Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje ir Mečislovas Reinys
Šv. Mišias aukoja Vilniaus dekanas Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas kun. Medardas Čeponis. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje ir Mečislovas Reinys

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis Lietuvos aidas, 2013 12 07   2013 m. – Tikėjimo metais – minime Dievo tarno arkivyskupo…