Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Pradėta kun. A. Lipniūno beatifikacijos byla
Pasirašomas pirmojo tribunolo sesijos protokolas. Dešinėje – Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kairėje– vyskupijos kancleris kun. dr. Romualdas Zdanys

Pradėta kun. A. Lipniūno beatifikacijos byla

Autorius Bronius Vertelka  Šaltinis XXI amžius, Nr.25 (1425), 2006 03 31   2006 m. kovo 28-ąją, 61-eriems metams prabėgus po kun. Alfonso Lipniūno mirties,…