Lietuvos vaikų šventumo garsas

Šalkauskio gyvos dvasios sąjūdis

Autorius dr. Petras Vytenis Kisielius Šaltinis ateitis.org, 2006 06 02     Dr. Petro Vytenio Kisieliaus paskaita, skaityta Ateitininkų jubiliejinėje stovykloje Dainavoje,…