Lietuvos vaikų šventumo garsas

Apie pal. arkivysk. Teofilių Matulionį

Zdzisław Józef KIJAS OFM Conv.: Kankinystė

Autorius Zdzisław Józef KIJAS OFM Conv. Šaltinis Vilnius: LKMA, 2017   Ištvermingas tikėjimo liudytojas arkivyskupas Teofilius Matulionis Parengė Arūnas Streikus ir mons.…