Šventieji ir palaimintieji. Dangaus atvirų durų dienos

Pradinis/Apie šventumą/Šventieji ir palaimintieji. Dangaus atvirų durų dienos

2019 12 31

 

Šventųjų skelbimo kongregacija 2019 metais minėjo įsteigimo 50-ąsias metines. Jubiliejaus proga pradėjo veikti naujas kongregacijos portalas, italų kalba pristatantis naujuosius Bažnyčios šventuosius ir palaimintuosius, į altorių garbę iškeltus per pastaruosius tris pontifikatus.

2019 metais popiežius Pranciškus paskelbė 6 naujus šventuosius – penki paskelbti Romoje spalio 13 dieną: kardinolas Johnas Henry Newmanas, seserys vienuolės Marija Rita de Souza Brito Lopes Pontes, Giuseppina Vannini, Marija Teresa Chiramel Mankidiyan ir pasaulietė Margarita Bays. Šiuos naujus šventuosius popiežius Pranciškus pavadino „švelnia šviesa pasaulio tamsoje“.

Penkių šventųjų kanonizavimo apeigos Romoje spalio 13 d.

„Šiandien dėkojame Viešpačiui Dievui už naujuosius šventuosius, ėjusiais tikėjimo keliu ir kurių dabar šaukiamės kaip užtarėjų. Trys buvo vienuolės, paliudijusios, kad pašvęstasis gyvenimas yra ėjimas meilės keliu pasaulio egzistencinėse periferijose, o pasaulietė šv. Margarita Bays buvo siuvėja, atskleidusi, kokia galinga paprasta malda, didelė kantrybė ir tylus savęs aukojimas. Per šiuos dalykus, per jos nuolankumą Viešpats joje atgaivinto Velykų šviesą. Tai kasdienis šventumas, apie kurį kalba šv. Johnas Henry Newmanas, pasak kurio „krikščionis turi gilią, tylią ir paslėptą ramybę, kurios pasaulis nemato“, – pasakė kanonizavimo apeigų metu popiežius Pranciškus.

Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Becciu lapkričio 10 dieną Bragos katedroje Ispanijoje vadovavo padėkoms Mišioms už popiežiaus sprendimu įvykusią lygiavertę Kankinių Baltramiejaus kanonizaciją. Arkivyskupą dominikoną Baltramiejų Fernandesą –  Kankinių Baltramiejų, gyvenusį Bragoje XVI šimtmetyje, popiežių pavadino „ypatingu evangelizuotoju ir savo vyskupijos ganytoju“.

Per 2019 metus popiežiaus leidimu įvyko 15 beatifikacijos ceremonijų, daugelis jų buvo kankinių beatifikacijos, ypač daug yra Ispanijos kankinių, nužudytų iš neapykantos tikėjimui antikatalikiškų persekiojimų laikotarpiu nuo 1936 iki 1939 metų. Keletas kankinių beatifikacijų įvyko Lotynų Amerikos kraštuose – Meksikoje, Brazilijoje, Argentinoje, Ekvadore ir Gvatemaloje, kitos – Europos kraštuose Ispanijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Vokietijoje.

Rumunijos kankiniai: šeši pal. vyskupai ir kardinolas pal. Julius Hossu

Septynių rumunų Rytų apeigų Katalikų Bažnyčios vyskupų kankinių beatifikacijai popiežius Pranciškus vadovavo per savo apaštališkąją kelionę į Rumuniją birželio mėnesį. Apibendrindamas rumunų vyskupų kankinių, tarp kurių vienas kardinolas, kankinystę popiežius sakė: „Šie ganytojai atgaivino ir savo tautai paliko ypatingą paveldą, kurios sintezė yra du žodžiai – laisvė ir gailestingumas“.

Italijoje palaimintuoju paskelbtas kankinys kun. Alfredo Cremonesi, nužudytas iš neapykantos tikėjimui Birmoje 1953 metais, „buvo nepailstantis taikos apaštalas ir uolus Evangelijos liudytojas iki kraujo praliejimo. Jo pavyzdys tepaskatina būti brolybės ugdytojais ir drąsiais misionieriais bet kokiomis aplinkybėmis“, – pasakė popiežius sveikindamas naują palaimintąjį.

Vokietijoje, Limburgo katedroje palaimintuoju paskelbtas kunigas kankinys Richardas Henkesas. Palotinų dvasininkas buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui nacių mirties stovykloje Dachau 1945 metais. Popiežius meldė, kad „šio drąsaus Kristaus mokinio pavyzdys palaikytų visus mus mūsų kelyje į šventumą“.

Dar vienu beatifikacijai lygiaverčiu aktu 2019 metais pripažinta, kad lietuvis kunigaikštis Mykolas Giedraitis, gyvenęs XV amžiuje, yra laikomas palaimintuoju „kiek tik žmonės atsimena“. Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino, o popiežius Pranciškus patvirtino, jog niekuomet nebuvo nutrūkęs iš Lietuvos kilusio ir Krokuvoje mirusio palaimintojo Mykolo Giedraičio kultas.

Pranciškus, sveikindamas padėkos Mišių už palaimintąjį Mykolą Giedraitį dalyvius Krokuvoje, tarp kurių buvo piligrimai iš Lietuvos, paminėjo Mykolo Giedraičio nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdį.

Pal. Mykolas Giedraitis

Palaimintojo Mykolo Giedraičio kultas niekuomet nebuvo nutrūkęs, tačiau per pastarąjį karų ir okupacijų šimtmetį buvo puoselėjamas ypač mažose bendruomenėse Videniškiuose, Giedraičiuose, Krokuvoje, o dabar atsiskleidė kur kas plačiau kitose Bažnyčios bendruomenėse. Pasak kun. Algirdo Akelaičio, „mums teko laimė priimti Pal. Mykolą kaip Kristaus siųstąjį, todėl per jį priimame ir regime patį Kristų. O juk tas, kuris yra regėjęs Kristų, yra regėjęs Tėvą! Taip Mykolas tampa dar viena mūsų kelio į Tėvą pradžia. Šiuo atžvilgiu jis, kaip ir kiekvienas šventasis, yra Dangaus atvirų durų dienos.“ (SAK / VaticanNews)