Lietuvos vaikų šventumo garsas

Ar sulauksime tėvo Stanislovo beatifikacijos?

Autorius Simonas Bendžius Šaltinis bernardinai.lt, 2019 10 26   Aš/vardas, pavardė, telefono nr., parašas/ pritariu tėvo Stanislovo Dobrovolskio beatifikacijos bylos pradėjimui. Esu…

Read more about the article Pokalbis apie Esimą
Ra­šy­to­ja, žur­na­lis­tė Vi­ta Mor­kū­nie­nė iš­lei­do penk­tą­ją kny­gą, o iš jų jau ant­ro­ji – apie Tė­vą Sta­nis­lo­vą. Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Pokalbis apie Esimą

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2019 02 04     Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­lių „Laip­tų" ga­le­ri­jo­je žur­na­lis­tė, ra­šy­to­ja Vi­ta Mor­kū­nie­nė pri­sta­tė…

Tėvo Stanislovo gyvenimo kelias

Autorius Anelė Butkuvienė Šaltinis bernardinai.lt, 2015 06 21   Tėvas Stanislovas –  Mykolas Algirdas Dobrovolskis, (Tėvas Stanislovas OFM Cap., 1918 m.  Radviliškyje –…