Lietuvos vaikų šventumo garsas

Šv. Teresėlės relikvijos Lietuvoje

bernardinai.lt, 2007 06 27   „Aš norėčiau apkeliauti visą žemę, skelbti Tavo vardą… skelbti Evangeliją visuose penkiuose pasaulio žemynuose, ligi…