Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Amerikietiškieji kalneliai: apie audringus Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius tarpukariu
Katalikų akcijos suvažiavimas Kaune. Viduryje sėdi Šventojo Sosto apaštališkasis vizitatorius arkivysk. Jurgis Matulaitis, šalia – Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius, 1925 m. gruodis. Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo nuotrauka

Amerikietiškieji kalneliai: apie audringus Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius tarpukariu

Autorius Simonas Bendžius Šaltinis bernardinai.lt, 2022 11 10   Būdamas Vilniuje turėjau sunkių valandų; ne kartą vaizdavaus, kad gal mane puolė pragariškos…

Ar sulauksime tėvo Stanislovo beatifikacijos?

Autorius Simonas Bendžius Šaltinis bernardinai.lt, 2019 10 26   Aš/vardas, pavardė, telefono nr., parašas/ pritariu tėvo Stanislovo Dobrovolskio beatifikacijos bylos pradėjimui. Esu…