Lietuvos vaikų šventumo garsas

ADELĖ DIRSYTĖ: SIBIRO MALDAKNYGĖS AUTORĖ

Autorius Ses. Ona Mikailaitė Šaltinis Laiškai lietuviams, 1999 11 03   Sibiro maldaknygė mums, išeivijos lietuviams, gerai žinoma. Paslaptingais takais pasiekusi Vakarus,…