Lietuvos vaikų šventumo garsas

Šventumo modeliai

Bažnyčios žinios Parengta pagal Robert P. Malony Models of Being Holy   Kiekvieno krikščionio širdies gelmėje glūdi troškimas būti šventam.…