Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Prel. Juozas Laukaitis – XX a. tikėjimo liudytojas
Kun. J. Laukaitis su kun. Antanu Petrausku, 1908 m.

Prel. Juozas Laukaitis – XX a. tikėjimo liudytojas

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2013 06 26   Sukako 140 m., kai 1873-iaisiais gimė prel.Juozas Laukaitis, Seinų kunigų seminarijos profesorius, vysk.…

Read more about the article GAIVUSIS ŠALTINIS
Juozapas Laukaitis (1873-1952)

GAIVUSIS ŠALTINIS

Autorius Prof. Ona Voverienė Šaltinis XXI amžius, Nr.35 (1628), 2008 05 09   „Gaivusis šaltinis. Prelato Juozapo Laukaičio laikas ir asmenybė“ -…