Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article SUDIEV, GUVUSIS MISIJONIERIAU!
Tėvas Jonas Bružikas S. J.

SUDIEV, GUVUSIS MISIJONIERIAU!

Laiškai lietuviams, 1973 m. Nr.4, Pranys Alšėnas   Kaip žaibas dangų perskrodė žinia, kad 1973 m. kovo 13 d. traukinio…