Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Amerikietiškieji kalneliai: apie audringus Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius tarpukariu
Katalikų akcijos suvažiavimas Kaune. Viduryje sėdi Šventojo Sosto apaštališkasis vizitatorius arkivysk. Jurgis Matulaitis, šalia – Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius, 1925 m. gruodis. Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo nuotrauka

Amerikietiškieji kalneliai: apie audringus Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius tarpukariu

Autorius Simonas Bendžius Šaltinis bernardinai.lt, 2022 11 10   Būdamas Vilniuje turėjau sunkių valandų; ne kartą vaizdavaus, kad gal mane puolė pragariškos…

Read more about the article Lietuvos ir popiežių ryšiai: tėvo ir vaikų istorija
Popiežius Jonas Paulius II Šiluvoje. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Lietuvos ir popiežių ryšiai: tėvo ir vaikų istorija

Autorius Dr. Liudas Jovaiša Šaltinis Artuma, 2018 09 20   Istoriko dr. Liudo Jovaišos straipsnis skelbtas 2018 m. rugsėjo mėnesio…