Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Kaune likęs pal. Teofiliaus Matulionio žingsnių aidas
1934 m. vykusiame Pirmajame tautiniame Eucharistiniame kongrese prie šv. Mykolo arkangelo bažnyčios, iš dešinės: arkiv. A. Arata, vysk. T.Matulionis, vysk. J. Staugaitis, vysk. A.O Riurke, vysk. P. Būčys, prezidentas A. Smetona, arkiv. J. Skvireckas, vysk. K. Paltarokas, vysk. M. Reinys.

Kaune likęs pal. Teofiliaus Matulionio žingsnių aidas

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2018 06 15   Pirmosios pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinės pažymėtos tokiomis sukaktimis: 85 m., kai 1933…