Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Prisimenant kunigą Aleksandrą Papučką
Šv. Mišias Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia aukoja dvasininkai. Iš kairės: kun. Algis Neverauskas, kan. Edmundas Rinkevičius, Panevėžio vyskupas emeritas  Jonas Kauneckas, kan. Stanislovas  Krumpliauskas ir kun. Virgilijus Liuima. 

Prisimenant kunigą Aleksandrą Papučką

Autorius dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis Lietuvos aidas, 2017 08 19   Šįmet paminėtos 40-osios kun. Aleksandro Papučkos  (1914 02 14–1946 04…