Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Kunigas
Mons. Alfonsas Svarinskas rodo kun. Zenono Ignatavičiaus portretą. Dešinėje - klierikas Vincentas Lizdenis Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Kunigas

Autorius Vincentas Lizdenis Šaltinis Ateitis, Nr. 7, 2014 10 04   Kartą cituojama kun. Alfonso Lipniūno eilutė iš pamokslų „lietuvis katalikas…