Lietuvos vaikų šventumo garsas

A. Dirsytės maldaknygė suomių kalba

Autorius Kun. Kęstutis A. Trimakas Šaltinis bernardinai.lt, 2012 01 26   Sovietų Sąjungoje, Sibiro sunkiųjų darbų lageryje, 1953 metais kalinės Adelės Dirsytės…