Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Trys lietuviai dominikonai
Iš kairės: tėvas Jonas Dominykas Grigaitis OP, tėvas Benediktas Albertas Rutkauskas OP, tėvas Vytautas Tomas Žiūraitis OP. Kitoje pusėje Jono Grigaičio užrašyta: Lietuvių dominikonų grupė, 1935.XI.20 Walberberg.

Trys lietuviai dominikonai

Autorius Aleksandras Sakas Šaltinis resfamiliaris.blogspot.com, 2019 01 21   Dominikonų ordinui atgavus Raseinių vienuolyną, pirmieji ten įstoję kandidatai buvo trys gimnazijas baigę…