Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Autentiškas šventumo suvokimas
Popiežius Jonas Paulius II su kun. Robertu Pukeniu

Autentiškas šventumo suvokimas

Autorius Kan. doc. dr. Robertas Pukenis Šaltinis XXI amžius, Nr. 19 (2139), 2015 05 15   Bažnyčia, besiremdama Kristaus mokslu, pateikia…

Read more about the article Pradėta kun. A. Lipniūno beatifikacijos byla
Pasirašomas pirmojo tribunolo sesijos protokolas. Dešinėje – Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kairėje– vyskupijos kancleris kun. dr. Romualdas Zdanys

Pradėta kun. A. Lipniūno beatifikacijos byla

Autorius Bronius Vertelka  Šaltinis XXI amžius, Nr.25 (1425), 2006 03 31   2006 m. kovo 28-ąją, 61-eriems metams prabėgus po kun. Alfonso Lipniūno mirties,…

Read more about the article Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia
Vyskupijos tribunolo pirmoji sesija (iš kairės): Panevėžio Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis, Pabiržės klebonas kun. Eugenijus Styra, Troškūnų klebonas kan. Saulius Filipavičius, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, vyskupijos kancleris kun. dr. Robertas Zdanys ir Katedros altaristas kan. Vytautas Masys

Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia

Šaltinis Bažnyčios žinios, 2006 03 28     2006 m. kovo 28 d. vidudienio šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje pradėtas…