Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Ignaco Štacho kapo stebuklais tikima ir šiandien
METINĖS: 2004 metais minint kunigo Ignaco Štacho 150-ąsias mirimo metines pagerbti blaivybės pradininko prie jo kapo susirinko Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus nariai. Alberto GRIGANAVIČIAUS nuotr.

Ignaco Štacho kapo stebuklais tikima ir šiandien

Autorius Jurgita Juškevičienė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2012 07 07   Šiauliuose yra stebuklinga vieta. Beveik pačiame miesto centre – senosiose (Talkšos)…